10 kwietnia 2016 Radosław Boguszewski 0

Pozwolenie na budowę – wymagane dokumenty

Pozwolenie na budowę. Jakie dokumenty będą mi potrzebne w celu jego uzyskania pozwolenia?

Dokonanie formalności w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy to zaraz po zamówieniu lub zakupie projektu budowlanego czynność, którą musisz wykonać aby rozpocząć starania o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy.

Wymagane dokumenty uzależnione są od specyfiki uwarunkowań bądź rozwiązań, które chcecie wykonać.

Oprócz zakupu materiałów w postaci mapy do celów projektowych i wykonania badania gruntu w celu określenia warunków posadowienia budynku musisz zgromadzić podstawowe dokumenty.

Pozwolenie na budowę – wymagane dokumenty:

 •  warunki przyłączenia do poszczególnych sieci uzbrojenia terenu (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, energetycznej)
 • postanowienie z gminy o lokalizacji zjazdu indywidualnego lub publicznego
 • decyzja wyłączenia z produkcji rolnej terenu pod inwestycję (w przypadku jeśli budowa jest na działce rolnej i wg. miejscowego planu zagospodarowania terenu możliwa jest zabudowa) – tzw. odrolnienie
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów (niezbędne do wniosku o odrolnienie)
 • mapa zasadnicza do celów opiniodawczych (często musi stanowić załącznik do uzyskania warunków przyłączenia do sieci)
 • uzgodnienie projektów przyłączy z gestorami (właścicielami sieci)
 • uzgodnienie tras przyłączy (poza granicami własnej działki) aby dysponować terenem gminy w celu wykonania włączenia się do sieci która biegnie wzdłuż np. działki drogowej
 • pozwolenie wodno-prawne w sytuacji gdy miejscowy plan nakazuje odprowadzenie ścieków deszczowych z dachów i terenów utwardzonych do rowu, kolektora bądź cieku wodnego konieczne będzie uzyskanie np. warunków zrzutu ścieków deszczowych.

  W tym przypadku niezbędne będzie także wykonanie operatu wodno-prawnego. Operat wodno-prawny konieczny będzie także przy przydomowej oczyszczalni ścieków jeśli ilość ścieków jest większa niż 5 m³

 • uzgodnienie planowanej zabudowy z Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie archeologii lub Konserwatorem Zabytków jeśli takie wymagania określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy
 • decyzja – pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów

  W sytuacji gdy na Twojej działce występują drzewa, które będą kolidowały z przyszłą zabudową lub infrastrukturą trzeba zlożyć wniosek o pozwolenie na wycinkę. W zależności od sytuacji nieraz konieczne będzie wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej, która stanowi załącznik do tego wniosku.

Wymienione powyżej formalności to najczęściej wymagane dokumenty do pozwolenia na budowę. Może być ich oczywiście więcej. Żeby określić co jeszcze będzie wymagane trzeba się zapoznać z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy nie zapominając o ustawie Prawo Budowlane.

Czasami zapisy w miejscowym planie zagospodarowania lub w warunkach zabudowy są tak zawiłe że nie wszystko jest oczywiste i odsyła do rozporządzeń i ustaw wg. których ma być spełniony dany warunek. W tych sytuacjach sami możecie sobie nie poradzić by uzyskać pozwolenie na budowę.

pozwolenie na budowę - przygotowanie dokumentacji


Jeśli nie macie czasu na zwiedzanie urzędów i wypełnianie wniosków to wszystkie powyższe dokumenty może za Was uzyskać architekt, któremu zlecicie opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę. Na piśmie udzielacie mu pełnomocnictwa i nie martwicie się o nic. Wtedy on przygotowuje dokumenty do pozwolenia na budowę. Dokonanie tych czynności przez projektanta będzie dodatkowo płatne więc dla tych, którzy chcą zaoszczędzić pozostaje samemu przebrnąć przez zawiłe wnioski i uzgodnienia.


Wnioski do pobrania

pdf-file-format-symbol_318-45340POBIERZ WNIOSEK O POZWOLENIE
NA BUDOWĘ (PB-1)


pdf-file-format-symbol_318-45340POBIERZ OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (PB-3)

pdf-file-format-symbol_318-45340POBIERZ ZGŁOSZENIE BUDOWY OBIEKTÓW LUB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ


====
Artykuł „Pozwolenie na budowę – wymagane dokumenty” | 2016 (C) BOSTUDIO Wrocław Architekt Radosław Boguszewski